Werkplek-, werkhouding- en werktechniekonderzoek

 

Doel en methode
Een medewerker van het RIN komt op het bedrijf om de werkplek en de werkomgeving te inventariseren en indien mogelijk direct aan te passen of te optimaliseren. Tevens wordt de werkhouding en de werktechniek van de werknemer geanalyseerd en gecorrigeerd. Er wordt gebruik gemaakt van digitaal beeldmateriaal en indien nodig van myofeed back apparatuur (spierspanning meter) om de werknemer met een minimum aan spierspanning de werktaken uit te laten voeren.

Rapportage
In de rapportage (incl. fotoanalyse) worden de knelpunten aangegeven en een advies om deze aan te pakken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande situatie. Mochten er (ergonomische) aanpassingen gewenst zijn, dan worden deze eerst met de opdrachtgever doorgesproken.

Duur
Gemiddeld duurt het onderzoek 1 tot 1 1/2 uur.

Lokatie
Het onderzoek wordt verricht op de werkplek.

Kosten
De kosten voor een individueel werkplekonderzoek bedragen 295 (excl. 0.28 p/km reiskosten en excl.19% btw).

Bijzonderheden
Het werkplekonderzoek kan ook op afdelingsniveau plaatsvinden (prijs op aanvraag).

Aanmelden
Via het aanmeldingsformulier.