Particulieren

Het RIN biedt particulieren diverse mogelijkheden om zowel preventief als curatief (behandelend) arbeidsgerelateerde klachten optimaal te kunnen voorkomen of aan te pakken.

De preventie is er op gericht om de mogelijke risicofactoren welke in de toekomst tot klachten zouden kunnen leiden in kaart te brengen. De kans op het ontstaan van klachten wordt op deze wijze geminimaliseerd.

De curatie is er op gericht om aan de hand van de uitkomsten van de onderzoeken een interventie op maat op te stellen. Het doel is om deskundig, snel en efficiŽnt de klacht van de werknemer te behandelen en de oorzakelijkheden te bestrijden.

 klik op bolletje voor meer informatie Voorkomen van klachten:
Het Klachten en Risico Inventarisatie Onderzoek (KRIO online)
Foto analyse van de werkplek
Werkplek onderzoek
  Onderzoek en behandeling bij klachten :
Het Klachten en Risico Inventarisatie Onderzoek (KRIO online)
Foto analyse van de werkplek
Werkplek onderzoek
RSI / Rug consult
Manueel therapeutisch onderzoek
Psychosomatisch onderzoek
Onderzoek en behandeling bij RSI of rugklachten
RSI totaal programma
Rug totaal programma
Aanvullende psychosomatische vragenlijsten