Manuele therapie

 

Onderzoeksfase door manueel therapeut

Doel
Het opstellen van een gezondheidsprofiel en een risicoprofiel van de beeldschermwerker met daaruit voortkomend een plan van aanpak

  • intakegesprek : uitleg plan van aanpak
  • anamnese (klachtenbespreking)
  • manueel therapeutisch onderzoek naar specifieke of a-specifieke RSI symptomen en behandelbare aangrijpingspunten als mobiliteitbeperkingen, instabiliteit, kracht vermindering.
  • opstellen plan van aanpak
 
  Behandelfase door manueel therapeut

Doel
Reductie klachten, verminderen kans op recidieven en het stimuleren van de zelfredzaamheid van de werknemer.

  • manuele therapie
  • aanleren juiste werkhouding en –techniek (evt. met myofeedback apparatuur)
  • werkplekoefeningen: ontspannings-, mobilisatie- en rekkingsoefeningen
  • thuisoefeningen: spiertraining m.b.v. theraband
  • graded exposure en/of graded ability training m.b.v. activiteitenboekje
  • advisering hobby en sportbeoefening

Duur 6-8 behandelingen in 12 weken (op de praktijk)