Het online Klachten en Risico Inventarisatie Onderzoek (KRIO) voor beeldschermwerkers

Doel:
Het online Klachten en Risico Inventarisatie Onderzoek (KRIO) stelt een overzichtelijk gezondheids- en risicoprofiel op.
Aan de hand van de analyse kan het RIN de onderzochte persoon een gericht advies geven ten aanzien van voorkoming van klachten (preventie) of herstel van de klacht (curatie).
Het KRIO bestaat uit een achttal vragenlijsten handelend over de klachten van de onderzochte beeldschermwerker en de risicofactoren.

Werkwijze KRIO on line:
Via "Klik hier" opent u het voorblad van het onderzoek. Er zijn twee mogelijkheden:

1. U heeft een wachtwoord;  u vult de bovenste verplichte velden in en klikt op "versturen" om de vragenlijst te activeren. Meteen na het invullen en het versturen van de vragenlijst ontvangt u uw analyse en een uitgebreide rapportage met adviezen en oefeningen (zie voorbeeld analyse KRIO). U kunt dan meteen aan de slag om uw situatie te verbeteren.

2. U heeft nog geen wachtwoord; u kunt een wachtwoord aanvragen door de onderste verplichte velden in te vullen. Zodra u op "versturen" heeft geklikt ontvangt u per e-mail uw wachtwoord waarmee u de vragenlijst kunt activeren.

Bedrijven en fysio/oefentherapeuten kunnen via het aanmeldingsformulier het gewenste aantal wachtwoorden aanvragen.

Privacy:
De medische gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder een schriftelijke verklaring van de onderzochte werknemer