Cursus “Veilig beeldschermgebruik”

 

Doelgroep
 • Werknemers die gemiddeld meer dan 2 uur per dag PC-arbeid verrichten
 • Werknemers met lichte RSI-gebonden klachten (fase 1)

Doel

 • Voorkomen van arbeidsgerelateerd ziekteverzuim (RSI) in de toekomst
 • Herstel van de klachten en minimaliseren van de kans op recidivering
 • Optimaliseren werkomstandigheden

Duur van de cursus
2 gescheiden dagdelen of 1 hele dag

Programma indeling
  Dagdeel 1
 • Lezing “RSI: de risico’s van beeldschermgebruik”
 • Risico-inventarisatie onderzoek naar de taak- en persoonsgebonden risicofactoren bij
  beeldschermgebruik (incl. evaluatierapport op afdelingsniveau)
 • Aanleren juiste werkhouding en werktechniek m.b.v. myo-feedback
 • Leren instellen optimale ergonomische werkplek

Dagdeel 2

 • Trainen werkhouding en werktechniek m.b.v. myo-feedback
 • Ergonomische hulpmiddelen instructie
 • Aanleren anti-RSI oefeningen
 • Adviezen voor wat betreft sporten en thuisactiviteiten
 • Aanreiken bedrijfsorganisatorische oplossingen

Groepsgrootte
Er wordt gewerkt met 1 trainer per groep van 6 personen

Kosten
995 euro per groep

Aanmelden
Via het aanmeldingsformulier