Bedrijven

Omdat arbeidsgerelateerde klachten als RSI en rugklachten vaak een multi-factoriele achtergrond hebben is het noodzakelijk om alle risicofactoren/oorzaken te analyseren. alleen zo is een effectieve interventie mogelijk.Het RIN brengt alle bedrijfsorganisatorische, ergonomische en persoonsgebonden risicofactoren die kunnen leiden of reeds geleid hebben tot arbeidsgerelateerde klachten overzichtelijk is kaart. Aan de hand van de uitkomsten van de onderzoeken kunnen  interventies op maat worden opgesteld en uitgevoerd.

Naast de afzonderlijke diensten van het RIN is het ook mogelijk om een specialist van het RIN voor 1 of meerdere dagdelen per week in te huren. De specialist kan dan bijvoorbeeld voor werkplekonderzoeken, RSI-spreekuren, werkplekaanpassingen, manueel therapeutiche RSI- of rugonderzoeken, advisering hulpmiddelen, etc ingezet worden. Het dagdeeltarief bedraagt 375 euro. Bij langdurige contracten prijs op aanvraag.

  Voorkomen van klachten (individu):
Het Klachten en Risico Inventarisatie Onderzoek (KRIO online)
Foto analyse van de werkplek
Werkplek onderzoek
  Voorkomen van klachten (groepsgewijs):
Het Klachten en Risico Inventarisatie Onderzoek (KRIO online) op individueel- en afdelingsniveau
Werkplek onderzoek
Management voorlichting
Werknemers voorlichting
Werknemers voorlichting + werkplek analyse
Cursus "RSI bedrijfsdeskundige"
Cursus "Rug bedrijfsdeskundige"
Cursus "Veilig beeldschermgebruik"
  Werknemers met klachten:
Werkplek training
KRIO online
Foto analyse van de werkplek
Werkplek onderzoek
RSI / Rug consult
Manueel therapeutisch onderzoek
Psychosomatisch onderzoek
Onderzoek en behandeling bij RSI of rugklachten
RSI totaal programma
Rug totaal programma
Aanvullende psychosomatische vragenlijsten